OnEdu | On Edu hợp tác với các Đại học, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục, Công ty giáo dục … triển khai các chương trình Tuyển sinh, Đào tạo theo hình thức áp dụng công nghệ vào giảng dạy.

Sinh viên, học viên tham gia các chương trình có sự hợp tác của OnEdu có cơ hội tiếp cận, học tập các chương trình Đại học, Cao đẳng trực tuyến 70-100%, theo công nghệ giảng dạy tiên tiến nhất đang được áp dụng tại các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới hiện nay.

OnEdu có thế mạnh sở hữu nền tảng công nghệ và mạng lưới tuyển sinh, đào tạo lớn, cung cấp tổng thể mọi giải pháp cho giáo dục trực tuyến.

LIÊN HỆ